Orphanet: laminin subunit alpha 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

LAMA2 - laminin subunit alpha 2

 • Synonim(y) : congenital muscular dystrophy, merosin
 • Poprzednie symbole i nazwy : LAMM, laminin, alpha 2
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 6q22.33
 • OMIM: 156225
 • HGNC: 6482
 • UniProtKB: P24043
 • Genatlas: LAMA2
 • GenCC: LAMA2
 • Ensembl: ENSG00000196569
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P24043
 • LOVD: LAMA2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.