Orphanet: laminin subunit beta 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

LAMB2 - laminin subunit beta 2

 • Synonim(y) : laminin S, NPHS5
 • Poprzednie symbole i nazwy : LAMS, laminin, beta 2 (laminin S)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 3p21.31
 • OMIM: 150325
 • HGNC: 6487
 • UniProtKB: P55268
 • Genatlas: LAMB2
 • Ensembl: ENSG00000172037
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P55268
 • LOVD: LAMB2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.