Orphanet: lysosomal associated membrane protein 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

LAMP2 - lysosomal associated membrane protein 2

 • Synonim(y) : CD107b
 • Poprzednie symbole i nazwy : lysosomal-associated membrane protein 2
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xq24
 • OMIM: 309060
 • HGNC: 6501
 • UniProtKB: P13473
 • Genatlas: LAMP2
 • GenCC: LAMP2
 • Ensembl: ENSG00000005893
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P13473
 • LOVD: LAMP2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.