Orphanet: LARGE xylosyl and glucuronyltransferase 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

LARGE1 - LARGE xylosyl- and glucuronyltransferase 1

 • Synonim(y) : KIAA0609, like-acetylglucosaminyltransferase
 • Poprzednie symbole i nazwy : LARGE, like-glycosyltransferase
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 22q12.3
 • OMIM: 603590
 • HGNC: 6511
 • UniProtKB: O95461
 • Genatlas: LARGE
 • Ensembl: ENSG00000133424
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O95461
 • LOVD: LARGE1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.