Orphanet: lecithin cholesterol acyltransferase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

LCAT - lecithin-cholesterol acyltransferase

 • Synonim(y) : phosphatidylcholine--sterol O-acyltransferase
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 16q22.1
 • OMIM: 606967
 • HGNC: 6522
 • UniProtKB: P04180
 • Genatlas: LCAT
 • Ensembl: ENSG00000213398
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P04180
 • LOVD: LCAT

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.