Orphanet: LIF receptor subunit alpha
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

LIFR - LIF receptor subunit alpha

 • Synonim(y) : CD118
 • Poprzednie symbole i nazwy : LIF receptor alpha, leukemia inhibitory factor receptor, leukemia inhibitory factor receptor alpha
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 5p13.1
 • OMIM: 151443
 • HGNC: 6597
 • UniProtKB: P42702
 • Genatlas: LIFR
 • GenCC: LIFR
 • Ensembl: ENSG00000113594
 • IUPHAR-DB: 1713
 • Reactome: P42702
 • LOVD: LIFR

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.