Orphanet: lectin, mannose binding 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

LMAN1 - lectin, mannose binding 1

 • Synonim(y) : endoplasmic reticulum-golgi intermediate compartment protein 53, ERGIC53, ERGIC-53, FMFD1, gp58, MCFD1, MR60
 • Poprzednie symbole i nazwy : F5F8D, coagulation factor V-factor VIII combined deficiency, lectin, mannose-binding, 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 18q21.32
 • OMIM: 601567
 • HGNC: 6631
 • UniProtKB: P49257
 • Genatlas: LMAN1
 • Ensembl: ENSG00000074695
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P49257
 • LOVD: LMAN1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.