Orphanet: menin 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

MEN1 - menin 1

 • Synonim(y) : menin
 • Poprzednie symbole i nazwy : multiple endocrine neoplasia I
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 11q13
 • OMIM: 613733
 • HGNC: 7010
 • UniProtKB: O00255
 • Genatlas: MEN1
 • Ensembl: ENSG00000133895
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O00255
 • LOVD: MEN1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.