Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

*(*) pole obowiązkowe

MET - MET proto-oncogene, receptor tyrosine kinase

 • Synonim(y) : DFNB97, hepatocyte growth factor receptor, HGFR, RCCP2
 • Poprzednie symbole i nazwy : met proto-oncogene
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 7q31
 • OMIM: 164860
 • HGNC: 7029
 • UniProtKB: P08581
 • Genatlas: MET
 • Ensembl: ENSG00000105976
 • IUPHAR-DB: 1815
 • Reactome: P08581
 • LOVD: MET

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.