Orphanet: mitofusin 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

MFN2 - mitofusin 2

 • Synonim(y) : CMT2A2, CPRP1, KIAA0214, MARF
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1p36.22
 • OMIM: 608507
 • HGNC: 16877
 • UniProtKB: O95140
 • Genatlas: MFN2
 • Ensembl: ENSG00000116688
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O95140
 • LOVD: MFN2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.