Orphanet: melanocyte inducing transcription factor
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

MITF - melanocyte inducing transcription factor

 • Synonim(y) : bHLHe32, homolog of mouse microphthalmia, MI
 • Poprzednie symbole i nazwy : WS2, WS2A, Waardenburg syndrome, type 2A, melanogenesis associated transcription factor, microphthalmia-associated transcription factor
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 3p13
 • OMIM: 156845
 • HGNC: 7105
 • UniProtKB: O75030
 • Genatlas: MITF
 • Ensembl: ENSG00000187098
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O75030
 • LOVD: MITF

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.