Orphanet: lysozyme
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

LYZ - lysozyme

 • Synonim(y) : renal amyloidosis
 • Poprzednie symbole i nazwy : Lysozyme (renal amyloidosis)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 12q15
 • OMIM: 153450
 • HGNC: 6740
 • UniProtKB: P61626
 • Genatlas: LYZ
 • Ensembl: ENSG00000090382
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P61626
 • LOVD: LYZ

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.