Orphanet: notch receptor 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

NOTCH1 - notch receptor 1

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : Notch (Drosophila) homolog 1 (translocation-associated), Notch homolog 1, translocation-associated (Drosophila), TAN1, notch 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 9q34.3
 • OMIM: 190198
 • HGNC: 7881
 • UniProtKB: P46531
 • Genatlas: NOTCH1
 • Ensembl: ENSG00000148400
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P46531
 • LOVD: NOTCH1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.