Orphanet: homeostatic iron regulator
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

HFE - homeostatic iron regulator

 • Synonim(y) : HFE1, high Fe, HLA-H
 • Poprzednie symbole i nazwy : hemochromatosis
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 6p22.2
 • OMIM: 613609
 • HGNC: 4886
 • UniProtKB: Q30201
 • Genatlas: HFE
 • GenCC: HFE
 • Ensembl: ENSG00000010704
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q30201
 • LOVD: HFE

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.