Orphanet: myelin protein zero
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

MPZ - myelin protein zero

 • Synonim(y) : CMT2I, CMT2J, HMSNIB
 • Poprzednie symbole i nazwy : CMT1, CMT1B, Charcot-Marie-Tooth neuropathy 1B
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1q23.3
 • OMIM: 159440
 • HGNC: 7225
 • UniProtKB: P25189
 • Genatlas: MPZ
 • Ensembl: ENSG00000158887
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: MPZ

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.