Orphanet: MRE11 homolog, double strand break repair nuclease
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

MRE11 - MRE11 homolog, double strand break repair nuclease

 • Synonim(y) : ATLD, AT-like disease
 • Poprzednie symbole i nazwy : MRE11 homolog A, double strand break repair nuclease, MRE11 meiotic recombination 11 homolog A (S. cerevisiae), MRE11A
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 11q21
 • OMIM: 600814
 • HGNC: 7230
 • UniProtKB: P49959
 • Genatlas: MRE11A
 • Ensembl: ENSG00000020922
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P49959
 • LOVD: MRE11

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.