Orphanet: mitochondrially encoded cytochrome c oxidase I
x

Wyszukaj gen

*(*) pole obowiązkowe

MT-CO1 - mitochondrially encoded cytochrome c oxidase I

 • Synonim(y) : COI, COX1
 • Poprzednie symbole i nazwy : MTCO1, cytochrome c oxidase I
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : mitochondria
 • OMIM: 516030
 • HGNC: 7419
 • UniProtKB: P00395
 • Genatlas: MT-CO1
 • Ensembl: ENSG00000198804
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P00395
 • LOVD: MT-CO1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.