Orphanet: mitochondrially encoded cytochrome c oxidase II
x

Wyszukaj gen

*(*) pole obowiązkowe

MT-CO2 - mitochondrially encoded cytochrome c oxidase II

 • Synonim(y) : CO2, COX2
 • Poprzednie symbole i nazwy : MTCO2, cytochrome c oxidase II
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : mitochondria
 • OMIM: 516040
 • HGNC: 7421
 • UniProtKB: P00403
 • Genatlas: MT-CO2
 • Ensembl: ENSG00000198712
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P00403
 • LOVD: MT-CO2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.