Orphanet: mutY DNA glycosylase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

MUTYH - mutY DNA glycosylase

 • Synonim(y) : MYH
 • Poprzednie symbole i nazwy : MutY homolog (E. coli)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1p34.1
 • OMIM: 604933
 • HGNC: 7527
 • UniProtKB: Q9UIF7
 • Genatlas: MUTYH
 • Ensembl: ENSG00000132781
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9UIF7
 • LOVD: MUTYH

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.