Orphanet: MYCN proto oncogene, bHLH transcription factor
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

MYCN - MYCN proto-oncogene, bHLH transcription factor

 • Synonim(y) : bHLHe37, MYCNOT, N-myc
 • Poprzednie symbole i nazwy : NMYC, v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene neuroblastoma derived homolog
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2p24.3
 • OMIM: 164840
 • HGNC: 7559
 • UniProtKB: P04198
 • Genatlas: MYCN
 • GenCC: MYCN
 • Ensembl: ENSG00000134323
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P04198
 • LOVD: MYCN

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.