Orphanet: nibrin
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

NBN - nibrin

 • Synonim(y) : ATV, AT-V1, AT-V2
 • Poprzednie symbole i nazwy : NBS, NBS1, Nijmegen breakage syndrome 1 (nibrin)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 8q21.3
 • OMIM: 602667
 • HGNC: 7652
 • UniProtKB: O60934
 • Genatlas: NBN
 • GenCC: NBN
 • Ensembl: ENSG00000104320
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O60934
 • LOVD: NBN

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.