Orphanet: nebulin
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

NEB - nebulin

 • Synonim(y) : NEB177D, nemaline myopathy type 2
 • Poprzednie symbole i nazwy : NEM2
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2q23.3
 • OMIM: 161650
 • HGNC: 7720
 • UniProtKB: P20929
 • Genatlas: NEB
 • GenCC: NEB
 • Ensembl: ENSG00000183091
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P20929
 • LOVD: NEB

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.