Orphanet: neurogenin 3
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

NEUROG3 - neurogenin 3

 • Synonim(y) : Atoh5, bHLHa7, Math4B, ngn3
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 10q22.1
 • OMIM: 604882
 • HGNC: 13806
 • UniProtKB: Q9Y4Z2
 • Genatlas: NEUROG3
 • Ensembl: ENSG00000122859
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9Y4Z2
 • LOVD: NEUROG3

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.