Orphanet: neurofibromin 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

NF1 - neurofibromin 1

 • Synonim(y) : neurofibromatosis, von Recklinghausen disease, Watson disease
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 17q11.2
 • OMIM: 613113
 • HGNC: 7765
 • UniProtKB: P21359
 • Genatlas: NF1
 • Ensembl: ENSG00000196712
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P21359
 • LOVD: NF1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.