Orphanet: NPC intracellular cholesterol transporter 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

NPC1 - NPC intracellular cholesterol transporter 1

 • Synonim(y) : SLC65A1
 • Poprzednie symbole i nazwy : Niemann-Pick disease, type C1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 18q11.2
 • OMIM: 607623
 • HGNC: 7897
 • UniProtKB: O15118
 • Genatlas: NPC1
 • Ensembl: ENSG00000141458
 • IUPHAR-DB: 3051
 • Reactome: O15118
 • LOVD: NPC1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.