Orphanet: NPC intracellular cholesterol transporter 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

NPC2 - NPC intracellular cholesterol transporter 2

 • Synonim(y) : EDDM1, epididymal protein 1, HE1, NP-C2
 • Poprzednie symbole i nazwy : Niemann-Pick disease, type C2
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 14q24.3
 • OMIM: 601015
 • HGNC: 14537
 • UniProtKB: P61916
 • Genatlas: NPC2
 • Ensembl: ENSG00000119655
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P61916
 • LOVD: NPC2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.