Orphanet: outer mitochondrial membrane lipid metabolism regulator OPA3
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

OPA3 - outer mitochondrial membrane lipid metabolism regulator OPA3

 • Synonim(y) : 3-methylglutaconic aciduria type III, FLJ22187, MGA3
 • Poprzednie symbole i nazwy : OPA3, outer mitochondrial membrane lipid metabolism regulator, optic atrophy 3 (autosomal recessive, with chorea and spastic paraplegia)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 19q13.32
 • OMIM: 606580
 • HGNC: 8142
 • UniProtKB: Q9H6K4
 • Genatlas: OPA3
 • GenCC: OPA3
 • Ensembl: ENSG00000125741
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: OPA3

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.