Orphanet: paired box 8
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PAX8 - paired box 8

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : paired box gene 8
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2q14.1
 • OMIM: 167415
 • HGNC: 8622
 • UniProtKB: Q06710
 • Genatlas: PAX8
 • Ensembl: ENSG00000125618
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q06710
 • LOVD: PAX8

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.