Orphanet: pyruvate carboxylase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PC - pyruvate carboxylase

 • Synonim(y) : PCB
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 11q13.2
 • OMIM: 608786
 • HGNC: 8636
 • UniProtKB: P11498
 • Genatlas: PC
 • GenCC: PC
 • Ensembl: ENSG00000173599
 • IUPHAR-DB: 1262
 • Reactome: P11498
 • LOVD: PC

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.