Orphanet: pancreatic and duodenal homeobox 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PDX1 - pancreatic and duodenal homeobox 1

 • Synonim(y) : IDX-1, MODY4, PDX-1, somatostatin transcription factor 1, STF-1
 • Poprzednie symbole i nazwy : IPF1, insulin promoter factor 1, homeodomain transcription factor
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 13q12.2
 • OMIM: 600733
 • HGNC: 6107
 • UniProtKB: P52945
 • Genatlas: PDX1
 • Ensembl: ENSG00000139515
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P52945
 • LOVD: PDX1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.