Orphanet: peptidase D
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PEPD - peptidase D

 • Synonim(y) : prolidase, Xaa-Pro dipeptidase
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 19q13.11
 • OMIM: 613230
 • HGNC: 8840
 • UniProtKB: P12955
 • Genatlas: PEPD
 • Ensembl: ENSG00000124299
 • IUPHAR-DB: 2389
 • Reactome: -
 • LOVD: PEPD

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.