Orphanet: peroxisomal biogenesis factor 12
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PEX12 - peroxisomal biogenesis factor 12

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 17q12
 • OMIM: 601758
 • HGNC: 8854
 • UniProtKB: O00623
 • Genatlas: PEX12
 • Ensembl: ENSG00000108733
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O00623
 • LOVD: PEX12

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.