Orphanet: peroxisomal biogenesis factor 19
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PEX19 - peroxisomal biogenesis factor 19

 • Synonim(y) : D1S2223E, HK33, housekeeping gene, 33kD, PMP1, PMPI, PXMP1
 • Poprzednie symbole i nazwy : PXF, peroxisomal farnesylated protein
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1q23.2
 • OMIM: 600279
 • HGNC: 9713
 • UniProtKB: P40855
 • Genatlas: PEX19
 • GenCC: PEX19
 • Ensembl: ENSG00000162735
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P40855
 • LOVD: PEX19

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.