Orphanet: peroxisomal biogenesis factor 5
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PEX5 - peroxisomal biogenesis factor 5

 • Synonim(y) : peroxisomal import receptor 5, peroxisomal targeting signal 1 receptor, PTS1R
 • Poprzednie symbole i nazwy : PXR1, peroxisome receptor 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 12p13.31
 • OMIM: 600414
 • HGNC: 9719
 • UniProtKB: P50542
 • Genatlas: PEX5
 • GenCC: PEX5
 • Ensembl: ENSG00000139197
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P50542
 • LOVD: PEX5

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.