Orphanet: peroxisomal biogenesis factor 6
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PEX6 - peroxisomal biogenesis factor 6

 • Synonim(y) : PAF-2, PXAAA1
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 6p21.1
 • OMIM: 601498
 • HGNC: 8859
 • UniProtKB: Q13608
 • Genatlas: PEX6
 • Ensembl: ENSG00000124587
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: PEX6

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.