Orphanet: phosphofructokinase, muscle
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PFKM - phosphofructokinase, muscle

 • Synonim(y) : PFK-1, PPP1R122, protein phosphatase 1, regulatory subunit 122
 • Poprzednie symbole i nazwy : PFKX, phosphofructokinase, polypeptide X
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 12q13.11
 • OMIM: 610681
 • HGNC: 8877
 • UniProtKB: P08237
 • Genatlas: PFKM
 • Ensembl: ENSG00000152556
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P08237
 • LOVD: PFKM

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.