Orphanet: telomerase reverse transcriptase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TERT - telomerase reverse transcriptase

 • Synonim(y) : EST2, hEST2, TCS1, TP2, TRT
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 5p15.33
 • OMIM: 187270
 • HGNC: 11730
 • UniProtKB: O14746
 • Genatlas: TERT
 • GenCC: TERT
 • Ensembl: ENSG00000164362
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O14746
 • LOVD: TERT

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.