Orphanet: angiotensin II receptor type 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

AGTR1 - angiotensin II receptor type 1

 • Synonim(y) : AG2S, AGTR1A, AT1, AT1B, AT2R1, AT2R1A, AT2R1B, HAT1R
 • Poprzednie symbole i nazwy : AGTR1B, angiotensin receptor 1B
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 3q24
 • OMIM: 106165
 • HGNC: 336
 • UniProtKB: P30556
 • Genatlas: AGTR1
 • Ensembl: ENSG00000144891
 • IUPHAR-DB: 34
 • Reactome: P30556
 • LOVD: AGTR1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.