Orphanet: spermine synthase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SMS - spermine synthase

 • Synonim(y) : MRSR, SPMSY, SpS
 • Poprzednie symbole i nazwy : SRS, Snyder-Robinson X-linked mental retardation syndrome
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xp22.11
 • OMIM: 300105
 • HGNC: 11123
 • UniProtKB: P52788
 • Genatlas: SMS
 • Ensembl: ENSG00000102172
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P52788
 • LOVD: SMS

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.