Orphanet: motor neuron and pancreas homeobox 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

MNX1 - motor neuron and pancreas homeobox 1

 • Synonim(y) : HB9, HOXHB9, SCRA1
 • Poprzednie symbole i nazwy : HLXB9, homeo box HB9, homeobox HB9
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 7q36.3
 • OMIM: 142994
 • HGNC: 4979
 • UniProtKB: P50219
 • Genatlas: MNX1
 • GenCC: MNX1
 • Ensembl: ENSG00000130675
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: MNX1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.