Orphanet: kallikrein related peptidase 4
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

KLK4 - kallikrein related peptidase 4

 • Synonim(y) : EMSP, EMSP1, enamel matrix serine proteinase 1, KLK-L1, PSTS
 • Poprzednie symbole i nazwy : PRSS17, kallikrein 4 (prostase, enamel matrix, prostate)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 19q13.41
 • OMIM: 603767
 • HGNC: 6365
 • UniProtKB: Q9Y5K2
 • Genatlas: KLK4
 • Ensembl: ENSG00000167749
 • IUPHAR-DB: 2374
 • Reactome: -
 • LOVD: KLK4

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.