Orphanet: partner and localizer of BRCA2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PALB2 - partner and localizer of BRCA2

 • Synonim(y) : FANCN, Fanconi anemia, complementation group N, FLJ21816
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 16p12.2
 • OMIM: 610355
 • HGNC: 26144
 • UniProtKB: Q86YC2
 • Genatlas: PALB2
 • Ensembl: ENSG00000083093
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q86YC2
 • LOVD: PALB2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.