Orphanet: bone morphogenetic protein 4
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

BMP4 - bone morphogenetic protein 4

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : BMP2B
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 14q22.2
 • OMIM: 112262
 • HGNC: 1071
 • UniProtKB: P12644
 • Genatlas: BMP4
 • Ensembl: ENSG00000125378
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P12644
 • LOVD: BMP4

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.