Orphanet: NK2 homeobox 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

NKX2-1 - NK2 homeobox 1

 • Synonim(y) : TTF1, TTF-1
 • Poprzednie symbole i nazwy : BCH, NKX2A, TITF1, Thyroid transcription factor 1, benign chorea, thyroid transcription factor 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 14q13.3
 • OMIM: 600635
 • HGNC: 11825
 • UniProtKB: P43699
 • Genatlas: NKX2-1
 • GenCC: NKX2-1
 • Ensembl: ENSG00000136352
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P43699
 • LOVD: NKX2-1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.