Orphanet: ribosomal protein S17
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

RPS17 - ribosomal protein S17

 • Synonim(y) : MGC72007, RPS17L1, RPS17L2, S17
 • Poprzednie symbole i nazwy : RPS17L, ribosomal protein S17-like
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 15q25.2
 • OMIM: 180472
 • HGNC: 10397
 • UniProtKB: P08708
 • Genatlas: RPS17
 • GenCC: RPS17
 • Ensembl: ENSG00000182774
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P08708
 • LOVD: RPS17

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.