Orphanet: troponin C1, slow skeletal and cardiac type
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TNNC1 - troponin C1, slow skeletal and cardiac type

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : TNNC, troponin C type 1 (slow)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 3p21.1
 • OMIM: 191040
 • HGNC: 11943
 • UniProtKB: P63316
 • Genatlas: TNNC1
 • Ensembl: ENSG00000114854
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P63316
 • LOVD: TNNC1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.