Orphanet: small nucleolar RNA, CD box 116 cluster
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SNORD116@ - small nucleolar RNA, C/D box 116 cluster

 • Synonim(y) : HBII-85, PET1
 • Poprzednie symbole i nazwy : PWCR1, Prader-Willi syndrome chromosome region 1
 • Typ : Niekodujący RNA
 • Lokalizacja chromosomowa : 15q11.2
 • OMIM: 605436
 • HGNC: 32781
 • UniProtKB: -
 • Genatlas: SNORD116@
 • GenCC: SNORD116@
 • Ensembl: -
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: SNORD116@

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.