Orphanet: desmoglein 4
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

DSG4 - desmoglein 4

 • Synonim(y) : CDHF13, LAH
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 18q12.1
 • OMIM: 607892
 • HGNC: 21307
 • UniProtKB: Q86SJ6
 • Genatlas: DSG4
 • GenCC: DSG4
 • Ensembl: ENSG00000175065
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q86SJ6
 • LOVD: DSG4

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.