Orphanet: colony stimulating factor 3 receptor
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CSF3R - colony stimulating factor 3 receptor

 • Synonim(y) : GCSFR
 • Poprzednie symbole i nazwy : CD114, colony stimulating factor 3 receptor (granulocyte)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1p34.3
 • OMIM: 138971
 • HGNC: 2439
 • UniProtKB: Q99062
 • Genatlas: CSF3R
 • GenCC: CSF3R
 • Ensembl: ENSG00000119535
 • IUPHAR-DB: 1719
 • Reactome: Q99062
 • LOVD: CSF3R

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.