Orphanet: thymidine phosphorylase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TYMP - thymidine phosphorylase

 • Synonim(y) : Gliostatin
 • Poprzednie symbole i nazwy : ECGF1, Endothelial cell growth factor 1 (platelet-derived), MNGIE
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 22q13.33
 • OMIM: 131222
 • HGNC: 3148
 • UniProtKB: P19971
 • Genatlas: TYMP
 • Ensembl: ENSG00000025708
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P19971
 • LOVD: TYMP

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.